Aké okná si vybrať?

 

Ak sa práve rozhodujete, aké okno si vybrať, máte na výber medzi drevenými, plastovými a hliníkovými. Jedna zásada však vždy platí. Okná musia byť vyrobené a namontované kvalitne, aby slúžili dlho a spoľahlivo.

Drevo a hliník sa robia podľa sympatie. Rozhodnutie za plastové výplne otvorov je najmä "z rozumu", nakoľko jedným kritériom sú obstarávacie náklady. Nižšia cena plastových okien je vďaka možnosti vysokoautomatizovať ich výrobu. Ale popri cene sú podstatné aj ďalšie kladné fyzikálne vlastnosti výrobkov.

Hliníkové okná sú najdrahšie a pri drevených treba zakalkulovať aj budúce náklady na obnovu materiálu.

Plastové okná majú v súčasnej dobe hĺbku zabudovania od 70 do 115mm. Sú výrobcovia, ktorým sa podarilo okenný profil rozdeliť až na 8 komor. V skutočnosti však vysoký počet komor veľký význam nemá, ide viac-menej o marketingový ťah.

Izolačné vlastnosti okien, resp.okenných rámov sa dajú vylepšiť najviac zabudovaním izolačnej výplne do komor, ktorých potom može byť menej (s pevnejšími stenami). V našej ponuke je to  profil VEKA PRÉMIUM, ktorý má izolačné vlastnosti pasívnych domov. 

V prípade voľby typu výplní otvorov popri doležitosti úspory energie a ochrany životného prostredia je nemenej doležité dbať na dokonalú funkčnosť, tzv.bezchybnú manipuláciu, ktorú zabezpečuje kvalitné kovanie. Asi 80% plochy okna za berá sklo, tak je nám jasné, že kvalita tohoto materiálu je veľmi doležitá.

Základné izolačné dvojsklá pozostávajú z dvoch sklenených tabúľ plaveného skla hr.4mm. Priestor medzi sklami je vymedzený dištančným rámikom, ktorý je plnený molekulovým sitom napomáhajúce pohltenie nadbytočnej vlhkosti. Celoobvodové spojenie skla s rámčekom je prevedené trvalo plastickým tmelom, ktorý zabraňuje úniku inertného plynu Argón a proti prenikaniu vlhkosti do priestoru medzi dvoma sklami. Vonkajší okraj je utesnený trvale pružným tmelom (polyuretán, polysulfid), ktorý zabezpečuje pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu.

Ďalšou inováciou je hĺbkové zapustenie izolačného skla do rámu v kombinácii s takzv.teplým dištančným rámikom. Teplý TGI rámik eliminuje rosenie skiel z interiéru v spodných častiach skiel v blízkosti rámu.

Čo sa týka zasklenia, dnešný štandart sú tep.izolačné dvojsklá so súčiniteľom tepelnej priepustnosti U=1,0W/m2K. Stavitelia, ktorým záleží na úžitkovej hodnote dobrých okien si zariadia tepelne izolačné trojsklo s koeficientom U=0,6 až 0,5 W/m2K: Pri tojsklách je povrchová teplota skla v zime v interiéri priemerne o 4°C vyššia ako pri dvojsklách. Síce solárny zisk je zase vyšší pri dvojsklách ale táto hodnota zďaleka nedosahuje výšky tepelných ziskov trojskiel.